HOE LEREN WE OM NIET IN OORLOG TE ZIJN MET DE NATUUR?

Online woensdag 10 februari 2021 (tussen 14.00 en 16.00 uur)

Dit is een introductieworkshop op een kort programma waarin deelnemers drie keer bij elkaar komen om over onderstaande onderwerpen te praten.

1. Wat is natuur eigenlijk?

De Corona, klimaat- en biodiversiteit crisis raken ons allemaal. Zij maken ons bewust dat iedereen kwetsbaar is op een manier die huidige generaties niet eerder hebben meegemaakt, of het moet gaan over de watersnoodramp van 1953. We waren bijna vergeten hoe afhankelijk we zijn van de natuur. Van Corona hopen wij dat techniek ons er van zal verlossen (vaccinatie). Maar in geval van de klimaat crisis en het verlies van biodiversiteit zal dat niet lukken. In deze bijeenkomst kijken we naar de vraag ‘Wat is natuur eigenlijk en hanteren we eigenlijk nog wel het jiuste idee erover? ‘

2. Hoe we met de natuur omgaan, wat zegt dat over ons?

Wij komen uit een periode dat wij de natuur en de dieren erin als grondstoffen en gebruiksvoorwerpen hebben gezien of als nutttig voor ons plezier en vermaak.. Zijn we dan zo ongevoelig? , misschien. Terwijl wij steeds meer ontdekken dat dieren niet zoveel verschillen van mensen, zien wij ook dat mensen niet zoveel verschillen van dieren. In deze bijeenkomst kijken we naar onszelf en wat we leren over onszelf door te leren over de natuur.

3. Hoe worden wij natuur inclusief?

Als het waar is dat echte duurzaamheid ook vraagt om een andere namelijk inclusieve relatie met de natuur, dan is de vraag wat betekent dat? En hoe ziet een inclusieve relatie met de natuur, er uit? Hoe geef je daar vorm aan? Dat zijn de vragen waar we in deze bijeenkomst bij stil staan. Daartoe kijken we ook naar initiaitieven en voorbeelden uit de praktijk.

Wat is de output van deze workshop? Impulsen en inspiratie, inzichten die aha gedachten oproepen en die energie geven voor een kritische blik op duurzaamheid.

Deelnemers

De bijeenkomst is bedoeld voor managers, teamleiders, afdelingshoofden, adviseurs, professionals en beleidsmakers die tijd willen vrijmaken voor dit gesprek, erdoor geïnspireerd willen worden en tegelijk kunnen ontdekken of het SOL-programma kan bijdragen aan hun eigen functioneren.

Deelname

Er zijn geen kosten voor deelname aan deze online bijeenkomst.

Wie is de begeleider van deze bijeenkomst?

REMBRANDT ZEGERS PH.D.

Rembrandt heeft een lange carrière op het gebied van organisatieontwikkeling. Hij werkte nationaal en internationaal o.a. voor Ernst & Young en Greenpeace International. Hij was associate systemisch werken van het Tavistock Institute of Human Relations te London UK. Hij is expert in leiderschap en besturing en het creëren van coalities en draagvlak voor duurzaamheid. Hij promoveerde op dit onderwerp in Engeland en werkt als actieonderzoeker en als begeleider van maatschappelijke leerprocessen.

Gratis toegang voor genodigden.

Alle deelnemers ontvangen na aanmelding een uitnodiging/bevestiging via ZOOM. Als u op de dag zelf de zoom link gebruikt komt u in het gesprek en wordt u door de gespreksleider begeleid in het programma.

Mail ons