De Sol Academy is er voor én door de Sol leden zelf. Dit houdt in dat ons aanbod wordt gevormd door de inbreng van Sol professionals (coaches, trainers en adviseurs). Daarbij staan twee vragen centraal: Wat heb jij als professional te bieden voor de Sol Academy? Maar ook, wat heeft de Sol Academy jou te bieden als professional?

Wat heeft de Sol Academy te bieden voor jou als professional (coach, trainer, adviseur)?

  • Mogelijke opdrachten: Sol Netherlands is dé specialist op het gebied van de Lerende Organisatie. Dit is ons onderscheidend vermogen waar we vol op gaan inzetten. Met als aanbod (a) een leergang Lerende Organisatie en (b) aanvullende losse trainingen/coaching/advies e.d. (zie hieronder het voorlopige aanbod Sol Academy)
  • Garantie kwaliteit: Wij verstrekken, als specialist op het gebied van de Lerende Organisatie, een SOL Certificaat op het moment dat de deelnemer/afnemer kan aantonen dat hij of zij de kennis/kunde meester is in de praktijk.
  • Samen sterk: Aanbieders van Sol tools kunnen, door samen te werken met collega-aanbieders, hun eigen aanbod versterken. Afhankelijk van de behoefte van de klant kunnen eventuele door derden geleverde training-, coaching- en/of advies modules worden toegevoegd. Je kunt als aanbieder ook ingepast worden in grotere Lerende Organisatie projecten en/of programma’s die veelal langere tijd duren.
  • Experimenteren = leren: De Sol Academy biedt aan alle aanbieders van tools de mogelijkheid om hiermee te experimenteren in de praktijk tijdens Problem Solving Pits, Learnathons, Heartbeats, Demo-dagen e.d. Hierdoor kun je jezelf als aanbieder continu blijven ontwikkelen.
  • Effectieve organisatie: Wij richten ons als Sol Academy op verkoop, promotie, evaluatie en (financiële) afwikkeling. Wij verzorgen de bevestiging, facturering e.d. en kunnen desgewenst suggesties geven voor training-locaties. Jij kunt jezelf als professional richten op datgene waar je goed in bent; coaching, training en/of advies.

Wat heb jij als professional te bieden voor de Sol Academy?

  • Onderscheidend OL product/dienst: We gaan als Sol Academy een logisch en overzichtelijk aanbod creëren op het gebied van het leren van mens, team en organisatie. Hiervoor zoeken we producten/diensten die aanvullend en versterkend zijn ten opzichte van het bestaande aanbod binnen de Sol Academy.
  • Praktijk centraal: Je leert op verschillende manieren. Een zeer effectieve manier om te leren is “leren door te doen”. Bij de Sol Academy staat deze wijze van leren centraal. Al onze workshops en trainingen zijn hierop gebaseerd, veelal inclusief terugkom dag(deel) waar de deelnemers kunnen aantonen dat ze het geleerde in de praktijk kunnen toepassen.
  • Kwaliteit: Jij als aanbieder van een Sol tool kan van een Sol certificaat gebruik maken, onder de voorwaarde dat je kwaliteit blijft leveren. Controle hiervan vindt vooraf plaats (inschatting Sol Academy) én achteraf plaats (vragenlijsten deelnemers). Als er onverhoopt te weinig kwaliteit wordt geleverd, of als er weinig vraag is naar jouw tool, dan is het mogelijk dat jouw aanbod wordt verwijderd uit het geheel.
  • Demo-dagen: Bij Sol leren we van, met en door elkaar. We organiseren regelmatig Sol Academy dagen waarin we één of meer tools testen/toelichten in de praktijk. Wellicht kunnen we dit doen met jou, als aanbieder van een OL tool, bij voorkeur samen met één of meer van jouw klanten.
  • Social netwerk: Binnen de Sol Academy maken we gebruik maken van elkaars (social) netwerk. Gezamenlijk hebben we een enorm bereik. Door activiteiten te delen binnen eigen netwerken wordt een ieder zichtbaar in compleet nieuwe omgevingen.