SOL Toolbox “Organizational Learning”

SOL Toolbox “Organizational Learning”

De SOL-toolbox “Organizational Learning” wordt aangeboden via de SOL Academy. Advies, training, ontwikkeling, coaching e.d. voor mens, team en organisatie. Deze tools helpen je om in de praktijk vorm en inhoud te geven aan de ambitie om binnen je eigen organisatie, team of werkplek met Organisatieleren aan de slag te gaan.

Inleiding

De doelstelling van de Society for Organizational Learning International is: “to discover, integrate and implement theories and practices of organizational learning for systemic change and to progress towards the vision of a living system in order to co-create a more sustainable world”.

 • Mooie volzinnen, maar hoe maak je dit nu concreet?
 • Waarom is leren zo belangrijk?
 • Op welke wijze kun je als organisatie leren?
 • Is er een logisch ontwikkel pad?
 • Hoe bepaal je het “lerend vermogen” van een organisatie?
 • En met welke ‘gereedschappen’ kun je aan de slag om het lerend vermogen van jezelf en van jouw organisatie te verbeteren?

Why, how & what?

De vraag “Waarom is leren als organisatie, als team of als professional belangrijk?” kunnen de meeste mensen wel beantwoorden.

Niet leren betekent stil staan. En stilstand betekent achteruitgaan. Zeker in een wereld die steeds sneller verandert. Leren is een basisvoorwaarde om te kunnen overleven.

Maar bij de vraag “Hoe leren we als individu, team en organisatie?” wordt het een stuk moeilijker. Leren wordt nog steeds veel geassocieerd met het formele leren, terwijl zeker in het bedrijfsleven het meeste leren plaatsvindt in de praktijk (denk aan het bekende 70-20-10 principe).

Als tenslotte de vraag wordt gesteld “Wat levert al dit leren op?” dan kan dit wel tot verrassende inzichten leiden. Een professional die actief bezig is met leren/reflecteren maakt meer bewuste keuzes wat de motivatie veelal ten goede komt. Lerende teams worden steeds effectiever. En een organisatie die de focus heeft op leren kan zich bijvoorbeeld ook ontwikkelen tot een meer flexibele organisatie. En een wendbare organisatie heeft geen reorganisaties meer nodig!

Visie op leren

De grondlegger van de lerende organisatie is Peter Senge. Met zijn boek ‘The 5’th discipline’ heeft hij vijf belangrijke disciplines benoemd en uitgewerkt die noodzakelijk zijn om te komen tot een lerende organisatie.

Echter, dé lerende organisatie bestaat niet. Laat staan dat er een universele blauwdruk/stappenplan is om hiertoe te komen. Organisaties maken dus hun eigen keuzes en kiezen hierbij hun eigen ontwikkel pad. Met alle onzekerheden van dien. De Sol kan hierbij van waarde zijn. Door onze kennis/kunde van lerende organisaties, opgedaan door jarenlange praktijkervaringen bij onze leden.

Toolbox

Om invulling te geven aan de lerende organisatie hebben we als SOL de ambitie geformuleerd om een SOL-toolbox “Organizational Learning” vorm en inhoud te geven. Deze toolbox is gebaseerd op de 5 disciplines van Peter Senge.

In het “basismodel Organizational Learning” (afgeleid van OL-model van Daniel Kim) staat de essentie van het ontwikkelpad van lerende organisaties vermeld.

 • Gedeelde visie: Het effect van het delen van dezelfde visie is dat werknemers taken uitvoeren, niet omdat ze het moeten, maar omdat ze dat willen. Het verandert de relatie met de organisatie en zet deze om in een leermechanisme.
 • Persoonlijk meesterschap & mentale modellen: Een goed begrip van wie wij zijn en met welke bril wij naar de wereld kijken om ons heen zal ons in staat stellen om te visualiseren waar naartoe te gaan en hoe we ons hiertoe verder dienen te ontwikkelen.
 • Leren in teamverband: Teamleren is de discipline waarmee persoonlijke bekwaamheid en een gedeelde visie samengebracht worden. De werkomgeving moet veilig zijn, een plek waar eerlijke fouten worden vergeven. Anders kan er geen leerervaring ontstaan.
 • Denken in systemen: In plaats van concentratie op individuele problemen, weerspiegelt systeemdenken het observatieproces van een geheel systeem. Wanneer de samenhang wordt begrepen, stelt het ons in staat om relaties tussen zaken en veranderingspatronen te zien. Professionals kunnen zo oorzaak en gevolg bepalen.

Alle ‘gereedschappen’ om aan de slag te gaan met Organizational Learning krijgen hiermee een logische plek in dit model. Gericht op het ontwikkelen van professionals, teams en organisaties. Zoals het model aangeeft zijn dit geen los van elkaar staande zaken.

Wij zien organisaties als levende systemen. Met complexe en lang niet altijd te voorspellen reacties. Inclusief (natuurlijke) weerstanden, zowel omhoog als omlaag in de organisatie (operationaliseren & verinnerlijken).

Dienstverlening Sol

 • Deze OL-toolbox wordt vorm en inhoud gegeven door én voor de Sol-leden.
 • Onze internationale contacten/leden bieden een groot aanbod van OL-tools.
 • Met behulp van kwaliteit-toetsing worden/blijven alleen de beste tools aangeboden.
 • Sol-leden kunnen op termijn rechtstreeks gebruik maken van de OL-toolbox door in te loggen op de Sol-website.
 • Is er meer ondersteuning nodig? Dan kan men de hulp inroepen van de aanbieder van deze specifieke OL-tool (advies, coaching, training e.d.). 

Coöperatie

Alle Sol-leden die OL-tools via de SOL-toolbox aanbieden én ingehuurd worden om deze tools in te zetten, kunnen op termijn lid worden van de Sol Netherlands-coöperatie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie