Mogelijkheden voor opname van jouw tool in het aanbod van Sol Academy

Het is mogelijk voor Sol zelfstandigen om hun dienstverlening aan te bieden via de Sol Academy. Gezamenlijk bieden we een kwalitatief hoogstaand aanbod, gericht op het ontwikkelen van de lerende mens, -teams en -organisaties.

Sol business leden (profit- en non-profit organisaties) kunnen gebruik maken van deze dienstverlening. Het aanbod bestaat uit:

 • Losse modules: Men kan zich via de Sol Academy rechtstreeks inschrijven voor een training systeemdenken, een CLA-training, een bedrijfsopstelling e.d.
 • Maatwerk: Op het moment dat een organisatie bijvoorbeeld een training op locatie wil, of bijvoorbeeld langdurig wil gaan werken aan een lerende cultuur, dan gaan we op zoek naar de voor die organisatie beste oplossing. Deze bestaat vaak uit één of meer (aangepaste) tools.

Bent u een Sol zelfstandige? Heeft u één of meer interessante tools? Meldt u dan bij Sol Academy. Wij doorlopen dan de volgende stappen:

 1. Aanmelding: U geeft aan welke tool u wilt aanbieden via Sol Academy. Deze wordt beschreven in:
  1. Why: Wat is de doelstelling van de tool? Op wie is deze gericht? En waarom moet men voor deze tool kiezen?
  2. How: Hoe werkt de tool? Is deze kort- of landurig? Reflectie, coaching, e-learning? etc.
  3. What: Tot welke resultaten leidt deze tool? Zijn er praktijkvoorbeelden te geven? Of is er een casus beschreven?
 2. Eerste check: Het aanbod wordt doorgenomen met een vertegenwoordiger van de Sol Academy. Is het aanbod voldoende aanvullend op het bestaande aanbod? Is de prijs/kwaliteit in orde? Staat de aanbieder open voor samenwerking?
 3. Eventuele check in de praktijk: Soms is het noodzakelijk om aanpassingen door te voeren in het bestaande aanbod. In goed overleg met de Sol zelfstandige worden deze aanpassingen doorgevoerd en desgewenst getoetst tijdens een problem-solving-pit of een learnathon.
 4. Aanbod via Sol Academy: Als de meerwaarde is aangetoond dan wordt de tool opgenomen in het Sol Academy aanbod.

Wij hanteren voor opname in de Sol Academy de volgende richtlijnen.

 • U betaalt jaarlijks, buiten uw SOL lidmaatschap, een vast bedrag van € 95,- (excl. 21% btw)
 • U draagt een vast percentage van 20% af van de bruto omzet (dit percentage kan worden verlaagd indien er sprake is van hoge directe inkoopkosten / dit ter beoordeling van Sol Academy)
 • U staat open voor samenwerking / experimenten, bijvoorbeeld door bij te dragen aan Problem Solving Pits en/of Learnathons.

Sol zelfstandigen die één of meer toolboxen hebben die ze willen aanbieden kunnen contact opnemen met Patrick Bijman (patrick.solnetherlands@gmail.com / 06 – 51 77 66 14)