Leren is een basisbehoefte van ieder mens. Innoveren is leren Er bestaat geen verandering zonder te leren. En er is geen leren zonder verandering. Organisaties met een lerende cultuur zijn lerend, lenig en levend! Organisaties met een lerende cultuur zijn aantrekkelijk om in te werken.

De Sol Academy beschikt over programma’s voor leren als Mens, Team, Organisatie en Maatschappij. Aangevuld met ondersteunende ontwikkelprogramma’s voor Leiderschap en voor de ontwikkeling van een Lerende Cultuur.

Een lerende cultuur vormt de ‘voedingsbodem’ voor dit leren als professional, team of organisatie. Lees in deze White Paper wat we hiermee bedoelen: “Een lerende cultuur: beter presteren door te leren“.

Door een lerende cultuur zitten medewerkers lekkerder in hun vel. Waar in een gemiddeld bedrijf circa 30% van de medewerkers ’empowered’ is, is dit 81% voor medewerkers in organisaties met een Lerende Cultuur! Daarnaast zijn organisaties met een lerende cultuur veel beter in staat om te gaan met verandering/innovatie en verbetert ook het rendement en de performance.

Hier een overzicht van het totale aanbod van de SOL Academy. Onderverdeeld in Mens, Team, Organisatie, Maatschappij, Cultuur en Leiderschap: