SLIM staat voor Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in MKB-ondernemingen. Met deze subsidie kunnen ondernemers opleiding- en ontwikkelplannen voor hun medewerkers maken, learning on the job bevorderen of een bedrijfsschool oprichten. Het kabinet trekt hiervoor € 48 miljoen per jaar uit.

SOL is specialist als het gaat om het ontwikkelen van een inspirerende leeromgeving én kan er samen met de MKB-ondernemers voor zorgen dat het leren in de praktijk daadwerkelijk vorm en inhoud krijgt.

 

We hebben bij SOL veel ervaring met het aanvragen van subsidies. Wij kunnen ondernemers en samenwerkingsverbanden bijstaan bij het aanvragen van deze SLIM regeling.