Heeft u interesse in een subsidie voor leren en ontwikkelen in uw eigen organisatie?

Wilt u weten wat de SLIM-regeling voor uw bedrijf of samenwerkingsverband kan betekenen?

 

Met behulp van onderstaand stappenplan krijgt u een idee hoe een eventueel traject er in de praktijk uit kan zien.

Stap 1: Oriëntatie: Samen met Sol professionals wordt gekeken naar uw behoefte op het gebied van leren en ontwikkelen voor uw organisatie of samenwerkingsverband. Dit vormt het uitgangspunt van de exercitie. Vervolgens kijken we naar de mogelijkheden om hier invulling aan te geven (standaard tools en/of maatwerk). Tenslotte wordt dit getoetst met de SLIM-regeling. Is het zinvol om een aanvraag te doen? Wat zijn de kansen? Zo ja, dan gaan we over naar stap 2.

Stap 2: Uitwerking: Met de ondernemer (of samenwerkingsverband) wordt een concreet plan van aanpak gemaakt. Bij de Sol hebben we diverse concrete tools tot onze beschikking die we kunnen inzetten voor learning on the job, het maken van competentie/leerplannen, het opzetten van een bedrijfsschool e.d.

De ambities worden afgezet tegen de financiële mogelijkheden en de mogelijke dekking vanuit de SLIM-regeling (80% voor MKB bedrijven = max 25K | 60% voor samenwerkingsverbanden = max 500K | 60% voor grootbedrijf recreatie & horeca = max 200K).

Stap 3: Indiening: Op het moment dat de aanvraag definitief is, dan wordt deze ingediend. De aanvraag voor MKB-bedrijven dient tussen 2 en 31 maart 2020 ingediend te worden. De aanvraag voor samenwerkingsverbanden dient tussen 1 april en 30 juni uit te gaan.

Stap 4: Uitvoering: Wordt de aanvraag gehonoreerd? Dan dienen de werkzaamheden binnen 6 maanden opgestart te worden en uiterlijk binnen 12 maanden afgerond. Sol professionals werken samen met de ondernemer(s) en/of medewerkers aan de realisatie van de gestelde doelen.

Stap 5: Afronding: Na afloop worden de resultaten en het proces geëvalueerd. Leerervaringen worden geformuleerd en eventueel verwerkt in een vervolgaanvraag voor 2021 of verder.