Basistraining | 2-daagse

Lerende Organisatie

Peter Senge’s Vijfde Discipline in theorie en praktijk

 

Optimaal leren in het heden van het verleden en de toekomst.

Onze wereld verandert, in een rap tempo. Ze wordt steeds meer een “global village”, gekenmerkt door samenhang en verbondenheid. Dit vergt nu meer dan ooit een andere manier van kijken, denken en handelen.

Ben ik in staat om mijn eigen waarnemen, denken en handelen ter discussie te stellen, onvoorwaardelijk, om me te laten verrassen, verwonderen en verrijken met een aanvullend perspectief? Zodat ik kan doen wat ertoe doet, ten dienste van mezelf, de ander en het geheel, balans creërend tussen EGO en ECO!

Welke kennis, vaardigheden en attitude heb ik dan nodig? Welke inzichten in mezelf en het systeem helpen me dan om me niet ongemakkelijk te voelen bij het NIET weten zodat ik optimaal kan leren?

In deze tweedaagse over De Lerende Organisatie verkennen we wat de essentie van de lerende organisatie inhoudt en wat dit perspectief kan bijdragen aan de ontwikkeling van mezelf als mens en als professional.

Daarnaast werkt elke deelnemer aan de eigen casus uit de professionele setting en creëren we samen een lerend systeem waarin het leren van de een het leren van de ander kan versnellen. Daarmee ervaren we op een praktische manier hoe we het systeem waarin we leven en werken vanuit een lerend perspectief kunnen laten ontwikkelen.

Veel tools, triggers, modellen in mijn rugzak kunnen laden. Smaakt naar meer.”

[Linda Ho]

 

Doel van de tweedaagse:

  • Het begrijpen van de essentie van de Lerende Organisatie en de vijf disciplines persoonlijk meesterschap, gezamenlijke visie, mentale modellen, teamleren en systeemdenken als delen en als samenhangend systeem;
  • Het begrijpen van mezelf als mens en als professional als lerend systeem;
  • Het ontwikkelen van vaardigheden en inzicht in tools, kaders, principes en perspectieven waarmee ik mijn eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van mijn omgeving kan optimaliseren;
  • Het verbinden van de lerende organisatie met eigen concepten en kaders en vernieuwende concepten zoals Otto Scharmer’s Theory U;
  • Het verkennen van de toepassing in het eigen vak, werk, de persoonlijke situatie met behulp van de eigen casus.

“Nieuwe inzichten, nieuwe tools, nieuwe handvatten en nieuwe energie.”

[Wouter Apeldoorn]

Opbrengsten:

  • Ervaring in het co-creëren van een systeem op basis van de lerende organisatie;
  • Beschikking over tools zoals de gedragspatroongrafiek, de relatiecirkel, causale lussen, de ijsberg, de archetypes van systeemdenken, Theory U: velden van waarnemen en interactie;
  • Voortschrijdend inzicht in jezelf als mens en als professional, geoperationaliseerd in je eigen casus.

“Ik heb veel inzichten, modellen en ideeën op kunnen doen! Het borrelt. Ik wil aan de slag! Mijn rugzak is gevuld en nu ga ik het laten landen. En dan verder uitbouwen. Ik ben begonnen en nog niet klaar!”

[Anja Scholte]

De wijze waarop we met elkaar in gesprek zijn geweest heb ik als zeer bijzonder ervaren.”

[Linda Kuiper]

Kijk voor meer informatie + data en prijzen