Heartbeat 4 maart 2021 (16 – 18 uur)

Vitaal Vakmanschap – Bouw je eigen baan, juist nu!

Vijf jaar geleden startte de pilot ‘Bouw je eigen baan, juist nu!’. In samenwerking met TNO werd werkenderwijs, in de praktijk, een vitaliteitsaanpak voor de politie ontwikkeld.

De aanpak in het kort: medewerkers worden aan het denken gezet over mentaal pensioen en vitaal vakmanschap en bedenken daarna zelf interventies voor hun team. Dat doen ze onder begeleiding, op basis van een analyse van de situatie in het team door TNO, maar wel volgens hun eigen inzichten. Het project maakt gebruik van actieonderzoek, waarbij speciaal opgeleide politiemedewerkers (‘facilitators’) samen met medewerkers in de politieteams een jaar lang ingrepen doen in de praktijk.

Inmiddels is het actieonderzoek afgerond, maar is Vitaal vakmanschap – Bouw je eigen baan, juist nu! een breed ingezet instrument binnen de politie. In corona-tijd is nu ook op online wijze vormgegeven. Er zijn heel veel tools beschikbaar waarin je kan samenwerken, zoals Miro. Middels verschillende werkvormen, energizers en pauzes is het een andere manier maar ook hieruit is gebleken dat het werkt!

Linda Beentjes en Nicolette Groen zijn betrokken geweest vanaf de start van “Bouw je eigen baan, juist nu!”. Linda Beentjes is binnen de politieorganisatie nog steeds actief als facilitator. Ze vertelt over de aanpak, met voorbeelden uit de praktijk en deelt haar ervaringen.

 

Over Linda Beentjes en Nicolette Groen

Linda Beentjes werkt al geruime tijd voor de Politie. Gestart als HR adviseur, daarna leidinggevende van een team van 80 werknemers en sedert 1 jaar werkzaam als loopbaanadviseur. Vanaf de start van BJEBJN is zij facilitator en heeft inmiddels 5 teams begeleid in dit traject. Ze heeft heel veel werknemers en leidinggevenden gesproken over dit onderwerp. Veelal is er nauwelijks ruimte voor medewerkers om gezien of gehoord te worden en deze aanpak leidt tot succes omdat de interventies worden bedacht door de medewerkers.

Nicolette Groen is zelfstandig teamcoach en lid van het Development Team van Society for Organizational Learning Netherlands (SOL). Hiervoor werkte zij tot 2020 bij de politie als HR adviseur, coach en teamcoach, waar zij vanaf de start van BJEBJN facilitator was en 3 teams heeft begeleid.

 

Lees meer….

Gratis toegang voor genodigden.

Alle deelnemers ontvangen na aanmelding een uitnodiging/bevestiging via ZOOM. Als u op de dag zelf de zoom link gebruikt komt u in het gesprek en wordt u door de gespreksleider begeleid in het programma.

Inschrijving Heartbeat 4 maart 2021 (16-18) uur Vitaal Vakmanschap "bouw je eigen baan, juist nu"