Vervolg informatie Heartbeat 4 maart 2021 (16 – 18 uur) Vitaal Vakmanschap

De pilot bij de politie was deels onderdeel van een promotie-onderzoek. Jenny Huijs stelt in haar recent verschenen proefschrift ‘Motivated and Healthy to Work![1]’, dat niet enkel fysieke afwezigheid van werk zorgt voor verlies van bovengenoemde voordelen van werk, maar dat dezelfde effecten kunnen optreden wanneer een medewerker mentaal afwezig is van werk. Deze medewerkers, die met ‘mentaal pensioen’ zijn, hebben weinig interesse in leren en ontwikkelen, hebben een lage werkmotivatie, voelen zich weinig betrokken bij het werk en hebben hier weinig waardering voor. Je zou ook kunnen zeggen, deze personen ervaren een grote disbalans op en/of met het werk. Ook voelen ze zich over het algemeen weinig gewaardeerd als medewerker.

Jenny Huijs, als gezondheidswetenschapper werkzaam bij TNO, deed onderzoek naar de medewerker die ‘mentaal’ al met pensioen is en promoveerde op 23 september 2019 met het proefschrift ‘Gemotiveerd en gezond aan het werk! Voorspellers van en interventies voor duurzame inzetbaarheid en het bevorderen van werkhervattting’.

Omdat duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker wordt in de hedendaagse samenleving, is er een toenemende druk op het onderhouden van de fysieke, mentale en cognitieve vaardigheden van de beroepsbevolking. Het voorkómen van mentaal pensioen kan een belangrijke rol spelen in het onderhouden van deze vaardigheden.

In een prospectief cohort onderzoek met één jaar follow-up onder 683 werknemers uit drie organisaties zijn de effecten van dit programma getest. Drie teams van de Nationale Politie deden mee: twee basisteams van agenten en één facilitaire afdeling. De andere twee organisaties waren een archiefdienst van de overheid en een locatie van de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Het programma bestaat uit vijf stappen: 1. mindmap sessies; 2. diagnose fase; 3. kiezen van interventies; 4. implementeren van interventies; en 5. evaluatie.

Maar wanneer rekening gehouden werd met de mate waarin werknemers actief hadden deelgenomen aan de interventie(s) die tijdens stap 4 geïmplementeerd zijn, was er sprake van een afname van mentaal pensioen en een toename van proactieve leeroriëntatie en bevlogenheid bij werknemers die actiever hadden deelgenomen. Daarnaast liet een kwalitatieve analyse het belang van de bottom-up participatieve aanpak zien. De deelnemers van de sessies waardeerden het dat zij hun mening konden geven, dat ze serieus werden genomen en dat ze invloed hadden op de inhoud van het programma. De specifieke kenmerken van het mentaal pensioen programma (een participatieve aanpak en een stapsgewijs, op maat gemaakt interventieproces) zijn mogelijk belangrijker voor het verklaren van de gevonden effecten dan de specifieke interventies die zijn geïmplementeerd in stap 4. Het bleek echter wel een grote uitdaging om de betrokkenheid van de werknemers vast te houden en de interventies te implementeren als er geen onderzoekers zijn om hen bij de les te houden.

Lees meer over Bouw je eigen baan, juist nu! En Motivated en Healthy to Work op:

https://www.websitevoordepolitie.nl/met-de-werkvloer-de-klaagcultuur-te-lijf/

https://www.uu.nl/nieuws/wat-te-doen-tegen-mentaal-pensioen

https://www.intermediair.nl/collega-s-en-bazen/werksfeer/word-geen-zure-collega?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F (incl. link naar proefschrift)

 

Voor aanmelden terug naar inschrijving