Artikelen door Patrick Bijman

Lopen over Water

Waarom mislukken meer dan 70% van de veranderingsprocessen in organisaties? Hier zijn veel boeken over vol geschreven. Jaap Boonstra heeft een interessante visie hierop waarvan we bijgaand een verkorte versie presenteren.   Samengevat komt zijn redenering er op neer dat de barrières voor verandering vooral worden gezocht in de bestaande organisatie en dat slecht beperkt […]

Lerende Organisatie Praktijk Teams

Als een organisatie de ambitie heeft om meer te gaan leren dan staan er veel mogelijkheden open. Leren is mogelijk op: individueel niveau (de medewerker/professional/manager) team niveau (projectteams/vaste teams) en op organisatie niveau. De verleiding is groot om het organisatieleren top-down te implementeren. In de praktijk leidt dit helaas veelal tot weinig succes. Het omgekeerde […]

SOL Toolbox “Organizational Learning”

SOL Toolbox “Organizational Learning” De SOL-toolbox “Organizational Learning” wordt aangeboden via de SOL Academy. Advies, training, ontwikkeling, coaching e.d. voor mens, team en organisatie. Deze tools helpen je om in de praktijk vorm en inhoud te geven aan de ambitie om binnen je eigen organisatie, team of werkplek met Organisatieleren aan de slag te gaan. […]

Waterlelie model

Waterlelie model Het werken met Lerende Organisatie Praktijk Teams wordt ook wel het “Waterlelie model” genoemd. De essentie van het model is gelegen in het feit dat het moeilijk is om waterlelies in een sloot te ontwikkelen. Maar, op het moment dat je in staat bent om er één of enkelen tot bloei te laten […]

De vijf disciplines

The five disciplines of organizational learning as published in The Dance of Change. Each of the five disciplines represents a lifelong body of study and practice for individuals and teams in organizations. 1. Personal Mastery This discipline of aspiration involves formulating a coherent picture of the results people most desire to gain as individuals (their personal vision), […]

Interessante linkjes

Interessante bronnen | aanbevelingen | netwerken en literatuur Heb jezelf een mooie aanbeveling? Stuur je linkje naar: patrick.solnetherlands@gmail.com  Hartelijk dank. Bronnen SoL Global Informatie over SoL Global, communities,  lidmaatschap, uitgebreide online bibliotheek met artikelen over OL…. The Fieldbook De Vijfde Discipline boeken, events, nieuw materiaal The Systems Thinker Interessant tijdschrift over systeemdenken en OL Aanbevolen bronnen […]

Organisatieleren volgens Peter Senge en Otto Scharmer

Organisatieleren volgens Peter Senge en Otto Scharmer  “Companies die because their managers focus on the economic activity of producing goods and services and forget that their organizations’ true nature is that of a community of humans.” [Arie de Geus, The Living Company] SOL Nederland stelt zich ten doel de wederkerige afhankelijkheid en de onderlinge verwevenheid van […]

Historie SOL Netherlands

Organisational Learning (OL) activities in the Netherlands started in 1990, when Arie de Geus (co-founder of the MIT Center for Organizational Learning) and Herman Rottinghuis from Stratix Consulting Group decided to connect their networks in order to get OL going on the Continent. In 1991 a Foundation was established with the name Netherlands Foundation for […]

Problem Solving Pit (PSP)

De weg naar een lerende cultuur start dikwijls met een Problem Solving Pit (PSP) Wat is een Problem Solving Pit? een inspirerende workshop waarbij we een reële situatie behandelen. Bij voorkeur door de probleemeigenaar zelf ingebracht. deelnemers bestaan uit leden van SoL Netherlands en de betreffende organisatie. een gezamenlijke verkenning waarbij we het geschetste probleem […]