Overzicht eerder uitgevoerde activiteiten SOL NL

Seminars | Trainingen | Workshops

Workshop | Jouw wens als leider

Online 17 december 2020

(tussen 15.00 en 17.00 uur)

Jij bent teamleider of manager geworden omdat je samen met anderen mooie resultaten wilt bereiken, omdat je het gaaf vindt dat je medewerkers zich ontwikkelen. Je wilt zaken in gang zetten, dingen veranderen in je organisatie. Dát geeft jou energie!

Maar dat lukt je niet altijd.

Je zit regelmatig knel tussen wensen en instructies ‘van boven’ en uitvoeringsproblemen ‘op de vloer’. Jij wilt wel inspirerend zijn, maar jouw medewerkers willen niet altijd worden geïnspireerd. Je wilt dingen in gang zetten, maar je loopt tegen allerlei onmogelijke weerstanden aan. Soms geeft jouw werk helemaal niet zo’n energie.

Wil jij handvatten om weer met volle energie aan de slag te gaan? Volg dan het leiderschapsprogramma Leadership@Work.

Programma Leidership@Work

Het Leadership@Work programma richt zich op een tweetal doelstellingen:

 1. Hoe ontwikkel je een betekenisvolle leer- en werkomgeving voor jouw team?
 2. Welke kwaliteiten/talenten heb jij zelf om hier optimaal vorm en inhoud aan te geven (kunnen) én met welke intentie ga jij dit leerproces in (willen)?

In dit leiderschapsprogramma leer je veel over jezelf, je stijl van leiderschap én hoe jij samen met jouw team de ideale omgeving creëert om de resultaten te behalen waar jij van droomt. En dat niet alleen: na afloop van dit programma heb jij een Leiderschap Actieplan. Kun je meteen aan de slag!

Het leadership@work programma ziet er in de praktijk als volgt uit. Een groep van 10 tot 16 managers komt in drie maanden totaal 7 keer bij elkaar. De eerste workshop is op een centrale plek in Nederland. De overige 6 workshops zijn online. Steeds in korte sessies aan het eind van de werkdag (tweewekelijks tussen 15 en 18 uur zodat dit goed is in te passen tussen werk en privé). De terugkomdag (15 – 18 uur) is een half jaar na opstart. Ook voor deze sessie komen we fysiek bij elkaar.

Naast deze ontmoetingen krijgt iedere deelnemer toegang tot het Learning Management Systeem van SOL. Dit bied je de mogelijkheid om jezelf optimaal voor te bereiden en in te lezen. Maar ook om je te verbreden en te verdiepen.

SOL Netherlands

De Society for Organisational Learning (SOL) is expert in persoonlijk-, team- en organisatieleren. Wij zijn gericht op het creëren van betekenisvolle leer- en werkomgevingen, omdat wij geloven dat zo’n omgeving de basis vormt voor lerende, lenige, levende organisaties die optimaal presteren!

Inhoud Leiderschapsprogramma

 1. Introductie; het goede gesprek
 2. Doelstelling 1: Creatie van een lerend/dynamisch team
 3. Doelstelling 2: Wie ben ik als leider?
 4. Programma & Methodiek
 5. Leiderschap Actieplan
 6. Society for Organisational Learning NL

Deelnemers

De bijeenkomst is bedoeld voor teamleiders, afdelingshoofden, adviseurs, professionals en beleidsmakers die tijd willen vrijmaken voor dit gesprek, erdoor geïnspireerd willen worden en tegelijk kunnen ontdekken of het SOL-programma kan bijdragen aan hun eigen functioneren.

Deelname

Er zijn geen kosten voor deelname aan deze onlinebijeenkomst.

Inschrijving

Bij voorkeur . Voor vragen kunt u contact opnemen met de begeleiders Nicolette Groen, Frans Beskers of Patrick Bijman (hun telefoonnummers staan onder aan deze tekst vermeldt).

Wie zijn de begeleiders van deze bijeenkomst?

Nicolette Groen begeleidt als team-en organisatiecoach mensen op een praktische en oplossingsgerichte wijze. Ze gaat uit van de aanwezige talenten en potentie. Het kennen, waarderen en effectief inzetten daarvan levert betere bedrijfsresultaten op, meer werkplezier, bevlogenheid, welbevinden én maakt werken vooral leuker. Nicolette is opgeleid tot HR Business Partner, is geaccrediteerd coach en teamcoach, Gallup Certified Strengthscoach en heeft een schat aan werkervaring binnen de overheid. Ze volgt momenteel de universitaire opleiding Arbeids- & Organisatiepsychologie. www.viraeda.nl | 06 – 82 06 45 08

Frans Beskers, 06 – 22 96 01 62

Patrick Bijman is bestuurder bij de Society for Organizational Learning. Hij is zijn hele leven al zelfstandig ondernemer. Met als rode draad het ondersteunen van professionals, teams en organisaties om “lerend” te worden. patrick.solnetherlands@gmail.com | 06 – 51 77 66 14.

Gratis toegang voor SOL Community leden en genodigden.

Alle deelnemers ontvangen na aanmelding een uitnodiging/bevestiging via ZOOM. Als u op de dag zelf de zoom link gebruikt komt u in het gesprek en wordt u door de gespreksleider begeleid in het programma.

Inschrijven voor Workshop 17 dec (15 - 17 uur)

HeartBeat | De Lerende Maatschappij
Online 25 november 2020

(tussen 14.00 en 17.00 uur)

Welke maatschappij willen we zijn?

Het WAAROM

De mondiale COVID-19 crisis is de eerste crisis in lange tijd die ons allemaal raakt. Zij maakt ons bewust van het feit dat onze maatschappij, onze samenleving en iedereen daarbinnen kwetsbaar is op een manier die de huidige generaties niet eerder hebben meegemaakt. Tegelijk zien we dat we gezamenlijk tot veel in staat zijn, of dat ineens de lucht schoner kan zijn en dieren opduiken waar we dachten dat ze niet meer voorkwamen. Omdat we niet in control zijn, niet weten wat de toekomst brengt, zijn we aangewezen op gezamenlijk leren met anderen. Met andere woorden voor zo’n complex probleem is er maar één oplossing: de lerende maatschappij, leren als samenleving! Maar hoe doe je dat, hoe draag je daaraan bij, hoe kun je daar met anderen vorm aan geven, zonder jezelf te verliezen? Daar zijn oplossingen voor en er zijn de nodige kennis en ervaring waaruit geput kan worden. Maar het is niet een kwestie van deze klakkeloos overnemen.

Het HOE

Democratie op zijn best. Dialoog die leidt tot ontwikkeling in onszelf, in ons als team/groep en in ons als systeem en in het NU. In deze bijeenkomst praten we niet alleen over de vraag welke maatschappij we willen zijn en wat dat met leren te maken heeft, maar we zijn ook gericht op het co-creëren van de maatschappij van morgen in het NU. Kortom de bijeenkomst is een ervaring met maatschappelijk leren.

Het WAT

De bijeenkomst begint met een check-in zodat iedereen echt aanwezig kan zijn. Na een korte inleiding werken we in kleinere groepen aan deze belangrijke vraag. We wisselen de opbrengsten uit met elkaar en duiden de belangrijkste hoofdzaken. We vervolgen met de belangrijke vraag: hoe word je die maatschappij? Wat kun jij doen? Wat kunnen wij als groep doen? Wat kunnen wij als systeem doen? De bijeenkomst sluit af met aanbevelingen aan de deelnemers van het programma “de Lerende Maatschappij” van SOL. Dat is een programma waar deelnemers werken aan hun eigen maatschappelijke opgave, zoals de energie transitie, de huidige polarisatie, de Corona pandemie, de vergroening of welk ander maatschappelijk vraagstuk dan ook. Omdat maatschappelijk leren een collectieve opgave is, is de meerwaarde van deelname aan dat programma dat je leert wat leren met anderen (die vanuit andere wereldbeelden, waarden en belangen leven en werken) betekent en hoe je dat kan vormgeven. SOL biedt daarbij de leeromgeving en de begeleiding. Deze bijeenkomst staat op zichzelf maar wordt tegelijk in de geest van dat programma aangeboden. Deelnemers krijgen tevens een hand-out van de opzet en inhoud van het programma de Lerende Maatschappij.

De plek van deze activiteit in de Programmalijn van SOL

SOL biedt een totaalprogramma waarin deelnemers zich kunnen ontwikkelen als lerende mens/professional, als lerend team, als lerend systeem en als leren collectief. Vanuit SOL is het doel dat een collectieve groep (mensen, organisaties, overheid) als geheel transformatief wordt, waardoor problemen kunnen worden aangepakt, die elke speler op zichzelf niet kan oplossen.

Deelnemers

De bijeenkomst is bedoeld voor directieleden, voorzitters, adviseurs en beleidsmakers die tijd willen vrijmaken voor dit gesprek, erdoor geïnspireerd willen worden en tegelijk kunnen ontdekken of het SOL-programma kan bijdragen aan hun maatschappelijke opgave.

Deelname

Er zijn geen kosten voor deelname aan deze onlinebijeenkomst.

Inschrijving

Tot uiterlijk 1 week van tevoren (zie hieronder). Voor vragen kunt u contact opnemen met de begeleiders Guus Geisen of Rembrandt Zegers (hun telefoonnummers staan onder aan deze tekst vermeldt).

Wie zijn de begeleiders van deze bijeenkomst?

Guus Geisen 

Guus is een specialist op het gebied van organisatieleren en werkt regionaal, nationaal en internationaal. Hij is de auteur van twee boeken over organisatieleren, “De Kunst van het Denken, Leren van het Verleden, het Heden en de Toekomst in de school voor de toekomst” op basis van inzichten uit hersenonderzoek en “Autopoiesis, perspectief op duurzaam, betekenisvol onderwijs” een perspectief op levenslang leren van het individu en het systeem. Hij trainde onder andere bij Peter Senge, Otto Scharmer, Margaret Wheatley en Daniel Kim. 

Rembrandt Zegers (Ph.D.)

Rembrandt heeft een lange carrière op het gebied van organisatieontwikkeling en sociale innovatie in vrijwel alle sectoren. Hij werkte nationaal en internationaal o.a. voor Ernst & Young en Greenpeace International. Hij trainde ondermeer in systemisch werken aan het Tavistock Institute of Human Relations te London UK. Hij heeft een interesse in leiderschap, nieuwe governance, beleidsmediation en het creëren van coalities en draagvlak voor duurzaamheid. Hij deed er ook jarenlang onderzoek naar en promoveerde onlangs. In 2018 richtte hij de Klimaat Psychologie Alliantie Nederland op naar Engels voorbeeld. Hij is ook betrokken bij het Earth Trusteeship Initiative voor Earth Governance en expert in het UN Harmony with Nature programma.

Contact: Guus Geisen, 06-51055776; Rembrandt Zegers, 06-52332075.

 

Gratis toegang voor SOL leden en genodigden.

Alle deelnemers ontvangen na aanmelding een uitnodiging/bevestiging via ZOOM. Als u op de dag zelf de zoom link gebruikt komt u in het gesprek en wordt u door de gespreksleider begeleid in het programma.

HeartBeat | Listening post
Online 13 mei 2020

(tussen 15.30 en 18.30 uur)

Gezamenlijk reflecteren op de samenleving in tijden van Corona.

Een Listening Post biedt gelegenheid stil te staan bij de actuele ‘state of mind’ van de samenleving. Hoe ervaren wij de samenleving waarin we leven, wat doen recente en eerdere gebeurtenissen met ons als burger en hoe houdt dit ons bezig? Wat doen wij eigenlijk zelf met de samenleving?

In een Listening Post onderzoeken de deelnemers de wijze waarop gebeurtenissen in de samenleving invloed hebben op hun eigen denken en handelen. Dat doen ze door te luisteren naar ieders individuele concrete ervaringen, gedachten, gevoelens en associaties als burger in de samenleving op dit moment. Zo ontstaat zicht op bewuste en onbewuste dynamieken in de samenleving en hoe we ons daartoe verhouden.

De Listening Post werkt volgens een beproefde methode. Sinds de jaren zeventig worden in heel veel landen Listening Posts gehouden. Het idee komt oorspronkelijk uit Engeland. In Nederland worden al vele jaren listening posts georganiseerd, onder andere door het RINO te Amsterdam.

Doelgroep: Een Listening Post is een waardevolle ervaring gebleken voor mensen uit allerlei verschillende professies en levensfasen. Zij ontmoeten elkaar als burger en niet in hun professionele rol. Iedereen is welkom. Er is geen bepaalde ervaring, voorkennis of status nodig of gewenst.

Begeleiding: Rembrandt Zegers, gespreksleider, verandermanager Natuur Centraal, geassocieerd onderzoeker Universiteit van West of England, te Bristol.

 

Gratis toegang voor SOL leden en genodigden.

Alle deelnemers ontvangen na aanmelding een uitnodiging/bevestiging via ZOOM. Als u op de dag zelf de zoom link gebruikt komt u in het gesprek en wordt u door de gespreksleider begeleid in het programma.

 

Programma

⦁ 15.30 – 16.45 uur: Delen van ervaringen in/met de samenleving

⦁ 16.45 – 17.15 uur: Identificeren van onderliggende thema’s

⦁ 17.15 – 18.30 uur: Uitwisselen hypotheses, analyse en reflectie

.

.

HeartBeat | 6 april 2020

Vitaal Vakmanschap – Bouw je eigen baan (afgelast ivm Corona)

Politie op weg naar een lerende organisatie

Odijk

 • inleiders: Linda Beentjes & Nicolette Groen
 • 6 april van 16:00 – 19:00 uur
 • Locatie: Zeisterweg 1b, Odijk
 • Deelname: gratis voor leden en
 • voor niet-leden € 45,- (excl. 21% BTW)

Basistraining | 2,5-daagse

Lerende Organisatie

Leusden

 • thema: Peter Senge’s Vijfde Discipline in theorie en praktijk
 • 20 februari & 27 maart 2020 (en terugkom-dagdeel / nader af te spreken met de deelnemers)
 • trainer: Guus Geisen
 • investering: € 695,- (excl. 21% BTW)

Optimaal leren in het heden van het verleden en de toekomst.

Onze wereld verandert, in een rap tempo. Ze wordt steeds meer een “global village”, gekenmerkt door samenhang en verbondenheid. Dit vergt nu meer dan ooit een andere manier van kijken, denken en handelen.

Workshop | 3 – daagse

Lerende Organisatie Praktijk Teams

Incompany

 • thema: Zo ontwikkel je het eerste leerteam binnen je organisatie
 • datum: op aanvraag (06 – 21 27 57 87)
 • trainer: Jan Olav Smit
 • investering: € 4.750,- | 8 deelnemers (excl. 21% BTW)

Ontwikkel een lerende cultuur

Met lerende organisatie praktijkteams hanteren we de bottom up benadering. Directie en management geven ruimte voor initiatieven van de werkvloer. Voorwaarde is dat deze in lijn zijn met de organisatiedoelstellingen. De lerende organisatie praktijkteams bestaan uit 7 tot 9 medewerkers en organiseren zich rondom een concreet (verbeter)project.

Lees de volledige aankondiging

Workshop | 1 – daagse

Gezamenlijke visie

Incompany

 • thema: Begeleiding van een team op zoek naar hun gezamenlijke visie
 • datum: op aanvraag ( 06-33 04 50 30)
 • trainer: Eline Faber
 • Informatie: Zie Sol Academy
 • investering: € 1.500,- | min 3 en max 25 deelnemers (excl. 21% BTW)

Workshop | 1 – dagdeel

Organisatie opstellingen

Incompany

 • thema: Snel en krachtig informatie over het hele systeem boven tafel krijgen
 • datum: op aanvraag ( 06-21 11 77 77)
 • trainer: Martijn Meima
 • Informatie: zie Sol Academy
 • investering: € 1.500,- | min 6 en max 20 deelnemers (excl. 21% BTW)

Training | 2,5-daagse

Systeemdenken

Leusden

 • thema: Systeemdenken
 • 27 maart 2020 en 17 april 2020
 • trainer: Guus Geisen
 • investering: € 695,- (excl. 21% BTW)

Problem Solving Pit| 3 uur

Op locatie

 • thema: een weerbarstig organisatieprobleem behandelen m.b.v. de SoL ToolBox
 • datum: op aanvraag | 16:00 – 19:00 uur (inclusief broodjes)
 • facilitator: Patrick Bijman
 • investering: tijd, ruimte, deelnemers en catering

Learnathon | 3 uur

Op locatie

 • thema: het opstarten van één of meer lerende projecten vanuit de organisatie zelf. Met input van de medewerkers / managers, onder begeleiding van Sol professionals
 • datum: op aanvraag | 16:00 – 19:00 uur (inclusief broodjes)
 • facilitator: Patrick Bijman
 • investering: tijd, ruimte, deelnemers en catering

De Sol organiseert in samenwerking met medewerkers van de betreffende organisatie een workshop waarbij gezocht wordt naar concrete mogelijkheden om mens, team en/of organisatie meer lerend te maken.

Uitgaande van de filosofie van de Lerende Organisatie.

Neem contact op met Patrick Bijman voor het maken van een afspraak: 06 51 77 66 14

Lees de volledige aankondiging