Problem Solving Pit (PSP)

De weg naar een lerende cultuur start dikwijls met een Problem Solving Pit (PSP)

Wat is een Problem Solving Pit?

 • een inspirerende workshop waarbij we een reële situatie behandelen. Bij voorkeur door de probleemeigenaar zelf ingebracht.
 • deelnemers bestaan uit leden van SoL Netherlands en de betreffende organisatie.
 • een gezamenlijke verkenning waarbij we het geschetste probleem aanvliegen op basis van de Vijf disciplines van organisatieleren.
 • het toepassen van methoden en instrumenten uit onze Organizational Learning Toolbox.
 • reflecteren en leren van, met en door elkaar.

Inrichten van de Problem Solving Pit

 • traceren van de casusinbrenger. Met hem/haar de casus doornemen en ‘presentabel’ maken.
 • organiseren van meerdere workshops waarbij de casus vanuit de 5 Organizational Learning disciplines wordt behandeld
 • experimenteren om methoden te testen en te verbeteren
 • reflectie door casusinbrenger en overige deelnemers

Zelf een Problem Solving Pit faciliteren?

Volg deze basisstructuur:

 • voorbereiding:
  • vindt de casusinbrenger, de probleemeigenaar
  • stem verwachtingen op elkaar af
  • traceer minimaal vijf SOL leden die de case ‘te lijf gaan’, ieder vanuit één van de 5 Organizational Learning disciplines (huiswerk Sol)
  • regel locatie, liefst bij de casusinbrenger ‘in eigen huis’
 • programma workshop:
  • 16:30 – 19:30 uur (inclusief broodjes)
  • 25’ inbrengen casus met toelichtende vragen en antwoorden
  • 45’ deelnemers gaan vanuit één discipline de casus behandelen:
   • Persoonlijk meesterschap
   • Mentale modellen
   • Gemeenschappelijke visie
   • Teamleren
   • Systeemdenken
  • 25’ terugkoppeling
  • 25’ Wat hebben we hiervan geleerd? Voor de casus? Voor de tool? Ieder individueel?
  • 25’ netwerkborrel
 • Investering: € 45,- leden, € 90,- niet leden (medewerkers van de organisatie die de casus inbrengt kunnen gratis deelnemen)

Meer informatie

Contact Patrick Bijman (06 – 51 77 66 14)